www.vavienenerji.com internet sitesi ve bu internet sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece “Vavien Enerji’a aittir.

Bilgiler, Vavien Enerji’ın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Vavien Enerji, hiçbir koşulda internet sitesi içeriğindeki eksiklik, hata veya yanlış bilgiden ve içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan; internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında doğabilecek hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilen bilgiler (IP adresi, işletim sistemi ve web tarayıcının versiyonu vb.) çeşitli istatistiki veriler sağlamak için kullanılabilir.

Vavien Enerji’a ait internet sitesi, “oturum çerezleri” kullanmaktadır. Bunlar, ziyaretçilerin internet sitesini kullanma eğilimlerini belirlemek ve çeşitli istatistiki veriler elde etmek için kullanılabilir. Çerezleri almayı istememeniz halinde, tarayıcınızı reddetmeye ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde uyarmaya ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri reddetmesi halinde, sitenin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Vavien Enerji, ziyaretçilerin internet sitesini kullandığında bilerek ve isteyerek sağladığı kişisel bilgileri (doldurulan formlar, anketler vb.) toplamaktadır. Bu bilgiler, müşteri hizmetleri, pazar araştırmaları, doğrudan pazarlama çalışmaları gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Internet sitesi aracılığıyla Vavien Enerji tarafından edinilen tüm bilgiler, hukuki zorunluluklar haricinde ve ziyaretçilerin yazılı izni olmaksızın 3. şahıs veya kurumlarla paylaşılmaz. Fakat kullanıcı eğilimlerini ortaya çıkarmak gibi çeşitli amaçlarla yapılacak araştırma ve çalışmalar için isim belirtilmeksizin kullanılabilir.

Internet sitesi aracılığıyla Vavien Enerji tarafından edinilen tüm bilgiler, Vavien Enerji veri tabanında depolanacaktır. Vavien Enerji, kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alır. Vavien Enerji, bu önlemleri almış olmasına rağmen, bu bilgilerin güvenliğini garanti edemez ve kontrollerin ötesindeki güvenlik ihlallerinden sorumlu değildir.